0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [lima puluh enam]

24

[njёzetekatёr]

24

[njёzetekatёr]

24

[njёzetekatёr]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

-
24
[dua puluh empat]
[njёzetekatёr]
-
6
[enam]
[gjashtё]
-
48
[empat puluh delapan]
[dyzetёetetё]
-
56
[lima puluh enam]
[pesёdhjetёegjashtё]