0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [trentuno]

72

[shtatёdhjetёedy]

72

[shtatёdhjetёedy]

72

[shtatёdhjetёedy]

29

[njёzetenёntё]

29

[njёzetenёntё]

29

[njёzetenёntё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

-
72
[settantadue]
[shtatёdhjetёedy]
-
29
[ventinove]
[njёzetenёntё]
-
31
[trentuno]
[tridhjetёenjё]
-
21
[ventuno]
[njёzetenjё]