0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [三十六] [Sanjūro-tsu]

25

[njёzetepesё]

25

[njёzetepesё]

25

[njёzetepesё]

36

[tridhjetёegjashtё]

36

[tridhjetёegjashtё]

36

[tridhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

8

[tetё]

8

[tetё]

8

[tetё]

-
25
[二十五]
[Nijūgo]
[njёzetepesё]
-
36
[三十六]
[Sanjūro-tsu]
[tridhjetёegjashtё]
-
76
[七十六]
[Nanajūroku]
[shtatёdhjetёegjashtё]
-
8
[八]
[hachi]
[tetё]