0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [елу сегіз] [elw segiz]

10

[dhjetё]

10

[dhjetё]

10

[dhjetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

54

[pesёdhjetёekatёr]

54

[pesёdhjetёekatёr]

54

[pesёdhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

34

[tridhjetёekatёr]

-
10
[он]
[on]
[dhjetё]
-
58
[елу сегіз]
[elw segiz]
[pesёdhjetёetetё]
-
54
[елу төрт]
[elw tört]
[pesёdhjetёekatёr]
-
34
[отыз төрт]
[otız tört]
[tridhjetёekatёr]