0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [sešdesmit]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

4

[katёr]

4

[katёr]

4

[katёr]

24

[njёzetekatёr]

24

[njёzetekatёr]

24

[njёzetekatёr]

59

[pesёdhjetёenёntё]

59

[pesёdhjetёenёntё]

59

[pesёdhjetёenёntё]

-
60
[sešdesmit]
[gjashtёdhjetё]
-
4
[četri]
[katёr]
-
24
[divdesmit četri]
[njёzetekatёr]
-
59
[piecdesmit deviņi]
[pesёdhjetёenёntё]