0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [achtenzestig]

52

[pesёdhjetёedy]

52

[pesёdhjetёedy]

52

[pesёdhjetёedy]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

41

[dyzetenjё]

41

[dyzetenjё]

41

[dyzetenjё]

45

[dyzetёepesё]

45

[dyzetёepesё]

45

[dyzetёepesё]

-
52
[tweeënvijftig]
[pesёdhjetёedy]
-
68
[achtenzestig]
[gjashtёdhjetёetetё]
-
41
[eenenveertig]
[dyzetenjё]
-
45
[vijfenveertig]
[dyzetёepesё]