0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [drieënvijftig]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

53

[pesёdhjetёetre]

53

[pesёdhjetёetre]

53

[pesёdhjetёetre]

73

[shtatёdhjetёetre]

73

[shtatёdhjetёetre]

73

[shtatёdhjetёetre]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

-
33
[drieëndertig]
[tridhjetёetre]
-
53
[drieënvijftig]
[pesёdhjetёetre]
-
73
[drieënzeventig]
[shtatёdhjetёetre]
-
21
[eenentwintig]
[njёzetenjё]