0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [femtifire]

78

[shtatёdhjetёetetё]

78

[shtatёdhjetёetetё]

78

[shtatёdhjetёetetё]

71

[shtatёdhjetёenjё]

71

[shtatёdhjetёenjё]

71

[shtatёdhjetёenjё]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

54

[pesёdhjetёekatёr]

54

[pesёdhjetёekatёr]

54

[pesёdhjetёekatёr]

-
78
[syttiåtte]
[shtatёdhjetёetetё]
-
71
[syttiein]
[shtatёdhjetёenjё]
-
60
[seksti]
[gjashtёdhjetё]
-
54
[femtifire]
[pesёdhjetёekatёr]