0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [åttien]

81

[tetёdhjetёenjё]

81

[tetёdhjetёenjё]

81

[tetёdhjetёenjё]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

-
81
[åttien]
[tetёdhjetёenjё]
-
6
[seks]
[gjashtё]
-
97
[nittisju / syv og nitti]
[nёntёdhjetёeshtatё]
-
56
[femtiseks]
[pesёdhjetёegjashtё]