0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [dziewięćdziesiąt trzy]

40

[dyzet]

40

[dyzet]

40

[dyzet]

80

[tetёdhjetё]

80

[tetёdhjetё]

80

[tetёdhjetё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

93

[nёntёdhjetёetre]

93

[nёntёdhjetёetre]

93

[nёntёdhjetёetre]

-
40
[czterdzieści]
[dyzet]
-
80
[osiemdziesiąt]
[tetёdhjetё]
-
65
[sześćdziesiąt pięć]
[gjashtёdhjetёepesё]
-
93
[dziewięćdziesiąt trzy]
[nёntёdhjetёetre]