0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [noventa e três]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

93

[nёntёdhjetёetre]

93

[nёntёdhjetёetre]

93

[nёntёdhjetёetre]

88

[tetёdhjetёetetё]

88

[tetёdhjetёetetё]

88

[tetёdhjetёetetё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

-
57
[cinquenta e sete]
[pesёdhjetёeshtatё]
-
93
[noventa e três]
[nёntёdhjetёetre]
-
88
[oitenta e oito]
[tetёdhjetёetetё]
-
31
[trinta e um]
[tridhjetёenjё]