0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [cinquenta e seis]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

94

[nёntёdhjetёekatёr]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

-
94
[noventa e quatro]
[nёntёdhjetёekatёr]
-
56
[cinquenta e seis]
[pesёdhjetёegjashtё]
-
48
[quarenta e oito]
[dyzetёetetё]
-
33
[trinta e três]
[tridhjetёetre]