0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [optzeci şi şase]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

41

[dyzetenjё]

41

[dyzetenjё]

41

[dyzetenjё]

32

[tridhjetёedy]

32

[tridhjetёedy]

32

[tridhjetёedy]

86

[tetёdhjetёegjashtё]

86

[tetёdhjetёegjashtё]

86

[tetёdhjetёegjashtё]

-
31
[treizeci şi unu]
[tridhjetёenjё]
-
41
[patruzeci şi unu]
[dyzetenjё]
-
32
[treizeci şi doi]
[tridhjetёedy]
-
86
[optzeci şi şase]
[tetёdhjetёegjashtё]