0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

35

[tridhjetёepesё]

35

[tridhjetёepesё]

35

[tridhjetёepesё]

32

[tridhjetёedy]

32

[tridhjetёedy]

32

[tridhjetёedy]

-
42
[dyzetёedy]
[dyzetёedy]
-
56
[pesёdhjetёegjashtё]
[pesёdhjetёegjashtё]
-
35
[tridhjetёepesё]
[tridhjetёepesё]
-
32
[tridhjetёedy]
[tridhjetёedy]