0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [ሰብዓንኣርባዕተን] [sebi‘ani’ariba‘iteni]

74

[shtatёdhjetёekatёr]

74

[shtatёdhjetёekatёr]

74

[shtatёdhjetёekatёr]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

59

[pesёdhjetёenёntё]

59

[pesёdhjetёenёntё]

59

[pesёdhjetёenёntё]

40

[dyzet]

40

[dyzet]

40

[dyzet]

-
74
[ሰብዓንኣርባዕተን]
[sebi‘ani’ariba‘iteni]
[shtatёdhjetёekatёr]
-
58
[ሓምሳንሸሞንተን]
[ḥamisanishemoniteni]
[pesёdhjetёetetё]
-
59
[ሓምሳንትሽዓተን]
[ḥamisanitishi‘ateni]
[pesёdhjetёenёntё]
-
40
[ኣርብዓ]
[aribi‘a]
[dyzet]