0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [altmış üç]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

18

[tetёmbёdhjetё]

18

[tetёmbёdhjetё]

18

[tetёmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

-
83
[seksen üç]
[tetёdhjetёetre]
-
63
[altmış üç]
[gjashtёdhjetёetre]
-
18
[on sekiz]
[tetёmbёdhjetё]
-
14
[on dört]
[katёrmbёdhjetё]