0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [ستّر]‬

‫56

[pesёdhjetёegjashtё]

‫56

[pesёdhjetёegjashtё]

‫56

[pesёdhjetёegjashtё]

‫70

[shtatёdhjetё]

‫70

[shtatёdhjetё]

‫70

[shtatёdhjetё]

‫68

[gjashtёdhjetёetetё]

‫68

[gjashtёdhjetёetetё]

‫68

[gjashtёdhjetёetetё]

‫67

[gjashtёdhjetёeshtatё]

‫67

[gjashtёdhjetёeshtatё]

‫67

[gjashtёdhjetёeshtatё]

-
‫56
[چھپن]‬
[pesёdhjetёegjashtё]
-
‫70
[ستّر]‬
[shtatёdhjetё]
-
‫68
[اڑسٹھ]‬
[gjashtёdhjetёetetё]
-
‫67
[سڑسٹھ]‬
[gjashtёdhjetёeshtatё]