0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [Sáu mươi bảy ]

37

[tridhjetёeshtatё]

37

[tridhjetёeshtatё]

37

[tridhjetёeshtatё]

67

[gjashtёdhjetёeshtatё]

67

[gjashtёdhjetёeshtatё]

67

[gjashtёdhjetёeshtatё]

62

[gjashtёdhjetёedy]

62

[gjashtёdhjetёedy]

62

[gjashtёdhjetёedy]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

-
37
[Ba mươi bảy ]
[tridhjetёeshtatё]
-
67
[Sáu mươi bảy ]
[gjashtёdhjetёeshtatё]
-
62
[Sáu mươi hai]
[gjashtёdhjetёedy]
-
90
[Chín mươi]
[nёntёdhjetё]