0

0

Тест читања. Кликните на број: [sewe en sewentig]

77

[седамдесет и седам]

77

[седамдесет и седам]

77

[седамдесет и седам]

68

[шездесет и осам]

68

[шездесет и осам]

68

[шездесет и осам]

21

[двадесет и један]

21

[двадесет и један]

21

[двадесет и један]

47

[четрдесет и седам]

47

[четрдесет и седам]

47

[четрдесет и седам]

-
77
[sewe en sewentig]
[седамдесет и седам]
[sedamdeset i sedam]
-
68
[agt en sestig]
[шездесет и осам]
[šezdeset i osam]
-
21
[een en twintig]
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
-
47
[sewe en veertig]
[четрдесет и седам]
[četrdeset i sedam]