0

0

Тест читања. Кликните на број: [sewe en sewentig]

60

[шездесет]

60

[шездесет]

60

[шездесет]

31

[тридесет и један]

31

[тридесет и један]

31

[тридесет и један]

16

[шеснаест]

16

[шеснаест]

16

[шеснаест]

77

[седамдесет и седам]

77

[седамдесет и седам]

77

[седамдесет и седам]

-
60
[sestig]
[шездесет]
[šezdeset]
-
31
[een en dertig]
[тридесет и један]
[trideset i jedan]
-
16
[sestien]
[шеснаест]
[šesnaest]
-
77
[sewe en sewentig]
[седамдесет и седам]
[sedamdeset i sedam]