0

0

Тест читања. Кликните на број: [quinze]

46

[четрдесет и шест]

46

[четрдесет и шест]

46

[четрдесет и шест]

21

[двадесет и један]

21

[двадесет и један]

21

[двадесет и један]

15

[петнаест]

15

[петнаест]

15

[петнаест]

89

[осамдесет и девет]

89

[осамдесет и девет]

89

[осамдесет и девет]

-
46
[quaranta-sis]
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]
-
21
[vint-i-u]
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
-
15
[quinze]
[петнаест]
[petnaest]
-
89
[vuitanta-nou]
[осамдесет и девет]
[osamdeset i devet]