0

0

Тест читања. Кликните на број: [třicet jedna]

20

[двадесет]

20

[двадесет]

20

[двадесет]

31

[тридесет и један]

31

[тридесет и један]

31

[тридесет и један]

78

[седамдесет и осам]

78

[седамдесет и осам]

78

[седамдесет и осам]

25

[двадесет и пет]

25

[двадесет и пет]

25

[двадесет и пет]

-
20
[dvacet]
[двадесет]
[dvadeset]
-
31
[třicet jedna]
[тридесет и један]
[trideset i jedan]
-
78
[sedmdesát osm]
[седамдесет и осам]
[sedamdeset i osam]
-
25
[dvacet pět]
[двадесет и пет]
[dvadeset i pet]