0

0

Тест читања. Кликните на број: [niogfirs]

58

[педесет и осам]

58

[педесет и осам]

58

[педесет и осам]

89

[осамдесет и девет]

89

[осамдесет и девет]

89

[осамдесет и девет]

84

[осамдесет и четири]

84

[осамдесет и четири]

84

[осамдесет и четири]

85

[осамдесет и пет]

85

[осамдесет и пет]

85

[осамдесет и пет]

-
58
[otteoghalvtreds]
[педесет и осам]
[pedeset i osam]
-
89
[niogfirs]
[осамдесет и девет]
[osamdeset i devet]
-
84
[fireogfirs]
[осамдесет и четири]
[osamdeset i četiri]
-
85
[femogfirs]
[осамдесет и пет]
[osamdeset i pet]