0

0

Тест читања. Кликните на број: [niogtredive]

59

[педесет и девет]

59

[педесет и девет]

59

[педесет и девет]

56

[педесет и шест]

56

[педесет и шест]

56

[педесет и шест]

39

[тридесет и девет]

39

[тридесет и девет]

39

[тридесет и девет]

48

[четрдесет и осам]

48

[четрдесет и осам]

48

[четрдесет и осам]

-
59
[nioghalvtreds]
[педесет и девет]
[pedeset i devet]
-
56
[seksoghalvtreds]
[педесет и шест]
[pedeset i šest]
-
39
[niogtredive]
[тридесет и девет]
[trideset i devet]
-
48
[otteogfyrre]
[четрдесет и осам]
[četrdeset i osam]