0

0

Тест читања. Кликните на број: [sixteen]

4

[четири]

4

[четири]

4

[четири]

66

[шездесет и шест]

66

[шездесет и шест]

66

[шездесет и шест]

79

[седамдесет и девет]

79

[седамдесет и девет]

79

[седамдесет и девет]

16

[шеснаест]

16

[шеснаест]

16

[шеснаест]

-
4
[four]
[четири]
[četiri]
-
66
[sixty-six]
[шездесет и шест]
[šezdeset i šest]
-
79
[seventy-nine]
[седамдесет и девет]
[sedamdeset i devet]
-
16
[sixteen]
[шеснаест]
[šesnaest]