0

0

Тест читања. Кликните на број: [cuarenta y seis]

28

[двадесет и осам]

28

[двадесет и осам]

28

[двадесет и осам]

36

[тридесет и шест]

36

[тридесет и шест]

36

[тридесет и шест]

51

[педесет и један]

51

[педесет и један]

51

[педесет и један]

46

[четрдесет и шест]

46

[четрдесет и шест]

46

[четрдесет и шест]

-
28
[veintiocho]
[двадесет и осам]
[dvadeset i osam]
-
36
[treinta y seis]
[тридесет и шест]
[trideset i šest]
-
51
[cincuenta y uno]
[педесет и један]
[pedeset i jedan]
-
46
[cuarenta y seis]
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]