0

0

Тест читања. Кликните на број: [жетпіс сегіз] [jetpis segiz]

78

[седамдесет и осам]

78

[седамдесет и осам]

78

[седамдесет и осам]

97

[деведесет и седам]

97

[деведесет и седам]

97

[деведесет и седам]

90

[деведесет]

90

[деведесет]

90

[деведесет]

75

[седамдесет и пет]

75

[седамдесет и пет]

75

[седамдесет и пет]

-
78
[жетпіс сегіз]
[jetpis segiz]
[седамдесет и осам]
[sedamdeset i osam]
-
97
[тоқсан жеті]
[toqsan jeti]
[деведесет и седам]
[devedeset i sedam]
-
90
[тоқсан]
[toqsan]
[деведесет]
[devedeset]
-
75
[жетпіс бес]
[jetpis bes]
[седамдесет и пет]
[sedamdeset i pet]