0

0

Тест читања. Кликните на број: [педесет и еден] [pyedyesyet i yedyen]

51

[педесет и један]

51

[педесет и један]

51

[педесет и један]

58

[педесет и осам]

58

[педесет и осам]

58

[педесет и осам]

63

[шездесет и три]

63

[шездесет и три]

63

[шездесет и три]

59

[педесет и девет]

59

[педесет и девет]

59

[педесет и девет]

-
51
[педесет и еден]
[pyedyesyet i yedyen]
[педесет и један]
[pedeset i jedan]
-
58
[педесет и осум]
[pyedyesyet i osoom]
[педесет и осам]
[pedeset i osam]
-
63
[шеесет и три]
[shyeyesyet i tri]
[шездесет и три]
[šezdeset i tri]
-
59
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]
[педесет и девет]
[pedeset i devet]