0

0

Тест читања. Кликните на број: [tetёdhjetёegjashtё]

100

[стотина]

100

[стотина]

100

[стотина]

75

[седамдесет и пет]

75

[седамдесет и пет]

75

[седамдесет и пет]

86

[осамдесет и шест]

86

[осамдесет и шест]

86

[осамдесет и шест]

71

[седамдесет и један]

71

[седамдесет и један]

71

[седамдесет и један]

-
100
[njёqind]
[стотина]
[stotina]
-
75
[shtatёdhjetёepesё]
[седамдесет и пет]
[sedamdeset i pet]
-
86
[tetёdhjetёegjashtё]
[осамдесет и шест]
[osamdeset i šest]
-
71
[shtatёdhjetёenjё]
[седамдесет и један]
[sedamdeset i jedan]