0

0

Тест читања. Кликните на број: [shtatёdhjetёegjashtё]

42

[четрдесет и два]

42

[четрдесет и два]

42

[четрдесет и два]

76

[седамдесет и шест]

76

[седамдесет и шест]

76

[седамдесет и шест]

20

[двадесет]

20

[двадесет]

20

[двадесет]

100

[стотина]

100

[стотина]

100

[стотина]

-
42
[dyzetёedy]
[четрдесет и два]
[četrdeset i dva]
-
76
[shtatёdhjetёegjashtё]
[седамдесет и шест]
[sedamdeset i šest]
-
20
[njёzet]
[двадесет]
[dvadeset]
-
100
[njёqind]
[стотина]
[stotina]