0

0

Тест читања. Кликните на број: [十六] [Shíliù]

13[十三]

[тринаест]

13[十三]

[тринаест]

13[十三]

[тринаест]

16[十六]

[шеснаест]

16[十六]

[шеснаест]

16[十六]

[шеснаест]

58[五十八]

[педесет и осам]

58[五十八]

[педесет и осам]

58[五十八]

[педесет и осам]

31[三十一]

[тридесет и један]

31[三十一]

[тридесет и један]

31[三十一]

[тридесет и један]

-
13[十三]
[十三]
[Shísān]
[тринаест]
[trinaest]
-
16[十六]
[十六]
[Shíliù]
[шеснаест]
[šesnaest]
-
58[五十八]
[五十八]
[Wǔshíbā]
[педесет и осам]
[pedeset i osam]
-
31[三十一]
[三十一]
[Sānshíyī]
[тридесет и један]
[trideset i jedan]