0

0

Lästest. Klicka på numret: [дванайсет] [dvanayset]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

27

[tjugosju]

27

[tjugosju]

27

[tjugosju]

5

[fem]

5

[fem]

5

[fem]

1

[ett]

1

[ett]

1

[ett]

-
12
[дванайсет]
[dvanayset]
[tolv]
-
27
[двайсет и седем]
[dvayset i sedem]
[tjugosju]
-
5
[пет]
[pet]
[fem]
-
1
[едно]
[edno]
[ett]