0

0

Lästest. Klicka på numret: [okdek ok]

88

[åttioåtta]

88

[åttioåtta]

88

[åttioåtta]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

30

[trettio]

30

[trettio]

30

[trettio]

73

[sjuttiotre]

73

[sjuttiotre]

73

[sjuttiotre]

-
88
[okdek ok]
[åttioåtta]
-
83
[okdek tri]
[åttiotre]
-
30
[tridek]
[trettio]
-
73
[sepdek tri]
[sjuttiotre]