0

0

Lästest. Klicka på numret: [lima puluh dua]

52

[femtiotvå]

52

[femtiotvå]

52

[femtiotvå]

4

[fyra]

4

[fyra]

4

[fyra]

14

[fjorton]

14

[fjorton]

14

[fjorton]

27

[tjugosju]

27

[tjugosju]

27

[tjugosju]

-
52
[lima puluh dua]
[femtiotvå]
-
4
[empat]
[fyra]
-
14
[empat belas]
[fjorton]
-
27
[dua puluh tujuh]
[tjugosju]