0

0

Lästest. Klicka på numret: [ოთხმოცდათექვსმეტი] [otkhmotsdatekvsmet'i]

96

[nittiosex]

96

[nittiosex]

96

[nittiosex]

36

[trettiosex]

36

[trettiosex]

36

[trettiosex]

50

[femtio]

50

[femtio]

50

[femtio]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

-
96
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
[nittiosex]
-
36
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]
[trettiosex]
-
50
[ორმოცდაათი]
[ormotsdaati]
[femtio]
-
58
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
[femtioåtta]