0

0

Lästest. Klicka på numret: [septiņdesmit četri]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

74

[sjuttiofyra]

74

[sjuttiofyra]

74

[sjuttiofyra]

23

[tjugotre]

23

[tjugotre]

23

[tjugotre]

31

[trettioett]

31

[trettioett]

31

[trettioett]

-
85
[astoņdesmit pieci]
[åttiofem]
-
74
[septiņdesmit četri]
[sjuttiofyra]
-
23
[divdesmit trīs]
[tjugotre]
-
31
[trīsdesmit viens]
[trettioett]