0

0

Lästest. Klicka på numret: [trinta e dois]

18

[arton]

18

[arton]

18

[arton]

66

[sextiosex]

66

[sextiosex]

66

[sextiosex]

86

[åttiosex]

86

[åttiosex]

86

[åttiosex]

32

[trettiotvå]

32

[trettiotvå]

32

[trettiotvå]

-
18
[dezoito]
[arton]
-
66
[sessenta e seis]
[sextiosex]
-
86
[oitenta e seis]
[åttiosex]
-
32
[trinta e dois]
[trettiotvå]