0

0

Lästest. Klicka på numret: [dvadsaťtri]

65

[sextiofem]

65

[sextiofem]

65

[sextiofem]

19

[nitton]

19

[nitton]

19

[nitton]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

23

[tjugotre]

23

[tjugotre]

23

[tjugotre]

-
65
[šesťdesiatpäť]
[sextiofem]
-
19
[devätnásť]
[nitton]
-
58
[päťdesiatosem]
[femtioåtta]
-
23
[dvadsaťtri]
[tjugotre]