0

0

Lästest. Klicka på numret: [четрдесет и два] [četrdeset i dva]

22

[tjugotvå]

22

[tjugotvå]

22

[tjugotvå]

42

[fyrtiotvå]

42

[fyrtiotvå]

42

[fyrtiotvå]

95

[nittiofem]

95

[nittiofem]

95

[nittiofem]

94

[nittiofyra]

94

[nittiofyra]

94

[nittiofyra]

-
22
[двадесет и два]
[dvadeset i dva]
[tjugotvå]
-
42
[четрдесет и два]
[četrdeset i dva]
[fyrtiotvå]
-
95
[деведесет и пет]
[devedeset i pet]
[nittiofem]
-
94
[деведесет и четири]
[devedeset i četiri]
[nittiofyra]