0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [шъэныкъорэ тфырэ] [shjenykorje tfyrje]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

84

[எண்பத்து நான்கு]

84

[எண்பத்து நான்கு]

84

[எண்பத்து நான்கு]

70

[எழுபது]

70

[எழுபது]

70

[எழுபது]

-
55
[шъэныкъорэ тфырэ]
[shjenykorje tfyrje]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
-
5
[тфы]
[tfy]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
84
[тIокIиплIырэ плIырэ]
[tIokIiplIyrje plIyrje]
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
-
70
[тIокIищрэ пшIырэ]
[tIokIishhrje pshIyrje]
[எழுபது]
[Eḻupatu]