0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ঊনষাট ] [ūnaṣāṭa]

[ஆறு]

[ஆறு]

[ஆறு]

৫৯

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

৫৯

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

৫৯

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

৯১

[தொண்ணூற்று ஒன்று]

৯১

[தொண்ணூற்று ஒன்று]

৯১

[தொண்ணூற்று ஒன்று]

৪২

[நாற்பத்தி இரண்டு]

৪২

[நாற்பத்தி இரண்டு]

৪২

[நாற்பத்தி இரண்டு]

-

[ছয়]
[chaẏa]
[ஆறு]
[Āṟu]
-
৫৯
[ঊনষাট ]
[ūnaṣāṭa]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]
-
৯১
[একানব্বই]
[Ēkānabba'i]
[தொண்ணூற்று ஒன்று]
[Toṇṇūṟṟu oṉṟu]
-
৪২
[বিয়াল্লিশ]
[biẏālliśa]
[நாற்பத்தி இரண்டு]
[Nāṟpatti iraṇṭu]