0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [jedan]

1

[ஒன்று]

1

[ஒன்று]

1

[ஒன்று]

14

[பதினான்கு]

14

[பதினான்கு]

14

[பதினான்கு]

24

[இருபத்து நான்கு]

24

[இருபத்து நான்கு]

24

[இருபத்து நான்கு]

94

[தொண்ணூற்று நான்கு]

94

[தொண்ணூற்று நான்கு]

94

[தொண்ணூற்று நான்கு]

-
1
[jedan]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
-
14
[četrnaest]
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
-
24
[dvadeset i četiri]
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
-
94
[devedeset i četiri]
[தொண்ணூற்று நான்கு]
[Toṇṇūṟṟu nāṉku]