0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [kuuskümmend neli]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

10

[பத்து]

10

[பத்து]

10

[பத்து]

-
87
[kaheksakümmend seitse]
[எண்பத்து ஏழு]
[Eṇpattu ēḻu]
-
64
[kuuskümmend neli]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
-
33
[kolmkümmend kolm]
[முப்பத்தி மூண்று]
[Muppatti mūṇṟu]
-
10
[kümme]
[பத்து]
[Pattu]