0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [hét]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

-
7
[hét]
[ஏழு]
[Ēḻu]
-
55
[ötvenöt]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
-
96
[kilencvenhat]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
32
[harminckettö]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]