0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [он] [on]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

10

[பத்து]

10

[பத்து]

10

[பத்து]

9

[ஒன்பது]

9

[ஒன்பது]

9

[ஒன்பது]

-
65
[алпыс бес]
[alpıs bes]
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]
-
45
[қырық бес]
[qırıq bes]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]
-
10
[он]
[on]
[பத்து]
[Pattu]
-
9
[тоғыз]
[toğız]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]