0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [седумдесет и еден] [syedoomdyesyet i yedyen]

71

[எழுபத்து ஒன்று]]

71

[எழுபத்து ஒன்று]]

71

[எழுபத்து ஒன்று]]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

-
71
[седумдесет и еден]
[syedoomdyesyet i yedyen]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
-
65
[шеесет и пет]
[shyeyesyet i pyet]
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]
-
17
[седумнаесет]
[syedoomnayesyet]
[பதினேழு]
[Patiṉēḻu]
-
21
[дваесет и еден]
[dvayesyet i yedyen]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]