0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [четириесет и еден] [chyetiriyesyet i yedyen]

61

[அறுபத்து ஒன்று]

61

[அறுபத்து ஒன்று]

61

[அறுபத்து ஒன்று]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

-
61
[шеесет и еден]
[shyeyesyet i yedyen]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]
-
33
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
[முப்பத்தி மூண்று]
[Muppatti mūṇṟu]
-
22
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
-
41
[четириесет и еден]
[chyetiriyesyet i yedyen]
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]