0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [shtatё]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

62

[அறுபத்து இரண்டு]

62

[அறுபத்து இரண்டு]

62

[அறுபத்து இரண்டு]

19

[பத்தொன்பது]

19

[பத்தொன்பது]

19

[பத்தொன்பது]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

-
7
[shtatё]
[ஏழு]
[Ēḻu]
-
62
[gjashtёdhjetёedy]
[அறுபத்து இரண்டு]
[Aṟupattu iraṇṭu]
-
19
[nёntёmbёdhjetё]
[பத்தொன்பது]
[Pattoṉpatu]
-
45
[dyzetёepesё]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]