0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [три] [tri]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

90

[தொண்ணூறு]

90

[தொண்ணூறு]

90

[தொண்ணூறு]

3

[மூன்று]

3

[மூன்று]

3

[மூன்று]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

-
67
[шездесет и седам]
[šezdeset i sedam]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
-
90
[деведесет]
[devedeset]
[தொண்ணூறு]
[Toṇṇūṟu]
-
3
[три]
[tri]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
-
29
[двадесет и девет]
[dvadeset i devet]
[இருபத்து ஒன்பது]
[Irupattu oṉpatu]