0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ሱሳንትሽዓተን] [susanitishi‘ateni]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

-
55
[ሓምሳንሓሙሽተን]
[ḥamisaniḥamushiteni]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
56
[ሓምሳንሽዱሽተን]
[ḥamisanishidushiteni]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
-
69
[ሱሳንትሽዓተን]
[susanitishi‘ateni]
[அறுபத்து ஒன்பது]
[Aṟupattu oṉpatu]