0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [едно] [edno]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

1

[ఒకటి]

1

[ఒకటి]

1

[ఒకటి]

54

[యాభై నాలుగు]

54

[యాభై నాలుగు]

54

[యాభై నాలుగు]

70

[డెబ్బై]

70

[డెబ్బై]

70

[డెబ్బై]

-
13
[тринайсет]
[trinayset]
[పదమూడు]
[Padamūḍu]
-
1
[едно]
[edno]
[ఒకటి]
[Okaṭi]
-
54
[петдесет и четири]
[petdeset i chetiri]
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]
-
70
[седемдесет]
[sedemdeset]
[డెబ్బై]
[Ḍebbai]