0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [halvtreds]

50

[యాభై]

50

[యాభై]

50

[యాభై]

81

[ఎనభై ఒకటి]

81

[ఎనభై ఒకటి]

81

[ఎనభై ఒకటి]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

-
50
[halvtreds]
[యాభై]
[Yābhai]
-
81
[enogfirs]
[ఎనభై ఒకటి]
[Enabhai okaṭi]
-
27
[syvogtyve]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
-
34
[fireogtredive]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]