0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [ತೊಂಬತ್ತಾರು] [Tombattāru]

೯೬

[తొంభై ఆరు]

೯೬

[తొంభై ఆరు]

೯೬

[తొంభై ఆరు]

೭೨

[డెబ్బై రెండు]

೭೨

[డెబ్బై రెండు]

೭೨

[డెబ్బై రెండు]

೧೦

[పది]

೧೦

[పది]

೧೦

[పది]

೮೮

[ఎనభై ఎనిమిది]

೮೮

[ఎనభై ఎనిమిది]

೮೮

[ఎనభై ఎనిమిది]

-
೯೬
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]
-
೭೨
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[పది]
[Padi]
-
೮೮
[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Embatteṇṭu]
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]