0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [одинадцять] [odynadtsyatʹ]

11

[పదకొండు]

11

[పదకొండు]

11

[పదకొండు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

14

[పద్నాలుగు]

14

[పద్నాలుగు]

14

[పద్నాలుగు]

85

[ఎనభై ఐదు]

85

[ఎనభై ఐదు]

85

[ఎనభై ఐదు]

-
11
[одинадцять]
[odynadtsyatʹ]
[పదకొండు]
[Padakoṇḍu]
-
27
[Двадцять сім]
[Dvadtsyatʹ sim]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
-
14
[чотирнадцять]
[chotyrnadtsyatʹ]
[పద్నాలుగు]
[Padnālugu]
-
85
[вісімдесят п’ять]
[visimdesyat pʺyatʹ]
[ఎనభై ఐదు]
[Enabhai aidu]